Zasady Mojego Prądu 3.0
Przewiń do artykułu
Menu

„Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. - to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu „Mój Prąd” – informuje NFOŚiGW.

Według pierwszych zapowiedzi Mój Prąd 3.0 miał dofinansowywać nie tylko mikroinstalacje o mocy 2-10 kW, ale też magazyny energii czy ładowarki do samochodów elektrycznych. Ostatecznie program ruszył na prawie niezmienionych zasadach, które ogłoszono zaledwie kilka dni przed startem nowego naboru. Ale nie wszystko pozostało bez zmian – zmniejszono wysokości dotacji, zaprojektowano nowy generator wniosków i pojawiła się konieczność umieszczenia tabliczki informacyjnej o uzyskaniu wsparcia z programu.

Nabór do długo zapowiadanej trzeciej edycji Mojego Prądu, czyli programu dedykowanego finansowaniu instalacji i zwiększeniu udziału mikroinstalacji w polskim miksie energetycznym, ruszył 1 lipca 2021 roku. Poprzednie edycje programu cieszyły się zaskakującym zainteresowaniem i od zakończenia drugiej z nich w grudniu 2020 roku z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wieści o wznowieniu programu i ogłoszenia szczegółów o długo zapowiadanych zmianach zasad programu. Koniec końców zasady nowej edycji nie różnią się drastycznie od poprzednich.


Co się zmieniło?

  • źródłem finansowania nowej edycji programu Mój Prąd są fundusze unijne a jego budżet wynosi 534 mln zł,
  • maksymalna kwota dotacji wynosi 3 000 zł i nie więcej niż 50% wartości instalacji. W poprzednich edycjach maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 5 000 zł,
  • wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, w którym należy założyć konto przy pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • wycofano możliwość składania wniosku przez agregatora, czyli firmę wykonawczą, która podpisała porozumienie z NFOŚiGW,
  • ponieważ program finansowany jest ze środków unijnych, zaistniała konieczność informowania o otrzymanej dotacji poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budynku specjalnie zaprojektowanej tabliczki informacyjnej. Tabliczkę należy zawiesić od razu po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu. Wzór tabliczki informacyjnej w programie Mój Prąd 3.0: mojprad.gov.pl

Co pozostało bez zmian?

  • beneficjentem programu są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową,
  • kosztami kwalifikowanymi są zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, zainstalowanej na potrzeby budynku oddanego do użytku. Dotacja nie przysługuje na rozbudowę instalacji oraz na wsparcie zakupu magazynów energii czy ładowarek samochodów elektrycznych jak początkowo zapowiadano,
  • dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Mojego Prądu nie można natomiast łączyć z dofinansowaniem z Czystego Powietrza.

Warto wiedzieć

Te osoby, którym nie udało się uzyskać dofinansowania w poprzedniej edycji programu, mogą złożyć wniosek ponownie w ramach edycji 3.0. Niestety wartość dofinansowania nie będzie wynosić 5 000 zł jak wtedy, kiedy początkowo składali wniosek, a 3 000 zł - zgodnie z nowymi zasadami.

Portal WysokieNapiecie.pl przeanalizował dane opublikowane przez NFOŚiGW z poprzedniego naboru. Wynika z nich, że średnia moc instalacji fotowoltaicznej współfinansowanej z Mojego Prądu wynosi 5,6 kW. Taka instalacja produkuje 5 MWh energii elektrycznej rocznie i kosztuje 25,6 tys. zł brutto (4,6 tys. zł/kW). Podczas gdy dotychczasowy poziom dofinansowania (5 000 zł) pokrywał ok. 20% kosztów całej instalacji, to w ramach Mojego Prądu 3.0 dofinansowanie w wysokości 3 000 zł wyniesie ok. 12%.

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat obejmuje koszty poniesione po 1 lutego 2020 roku. Szacuje się, że od tego czasu powstało około 140 tys. mikroinstalacji. Tymczasem maksymalna liczba beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach edycji 3.0 wynosi 178 tys.

Nabór do obecnej edycji programu potrwa do 22.12.2021 roku, jednak przytoczone powyżej dane pokazują, że budżet programu może wyczerpać się już w sierpniu!


Źródła:

Grafika:

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl